Privacy Policy PIM

(PIM bvba, KBO-nr. 0473.557.265)

PIM is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de nieuwe Europese Privacy wet – De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt afhankelijk van het doel:

 1. Om jou te informeren over opleidingen, projecten en andere activiteiten van PIM: naam, voornaam, email adres
 2. Om jou veilig te contacteren in kader van overeenkomsten of projecten: naam, voornaam, email adres, telefoonnummer
 3. Om linken te leggen met ons netwerk: naam, voornaam, email adres, telefoonnummer
 4. Om jou in te schrijven voor specifieke events: naam, voornaam, emailadres

Via onze websites, via inschrijving voor onze nieuwsbrief via www.buildingofficebuildings.com, en via inschrijving voor activiteiten van PIM verzamelen we jouw persoonlijke gegevens. De volgende informatie wordt bijgehouden:

 • Jouw contactinformatie wanneer je een bericht via de website stuurt
 • Jouw contactinformatie wanneer je ons via email contacteert
 • Jouw contactinformatie wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief
 • Jouw contactinformatie wanneer je je inschrijft voor een inspiratiesessie

Als je jouw persoonsgegevens deelt via de contactpagina van onze website, zal je de informatie die je gevraagd hebt, ontvangen via deze contactgegevens.

Als je onze e-mailings niet langer wenst te ontvangen, kan je ten alle tijde uitschrijven via de link die zich onderaan iedere nieuwsbrief bevindt. In onze e-mailings vind je ook steeds een link waar je exact kan zien welke gegevens wij over jou bijhouden en waar je desgewenst deze gegevens kan aanpassen of verwijderen.

PIM kan persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet in deze privacy policy omschreven zijn. Moest dit zich voordoen, dan zullen we je ten alle tijde contacteren om je de kans te geven in te stemmen voor deze nieuwe doeleinden.

PIM heeft meerdere redenen om jouw persoonsgegevens te verwerken

 1. PIM heeft jouw persoonsgegevens nodig om een overeenkomst correct te kunnen uitvoeren.
 2. PIM maakt gebruik van jouw persoonsgegevens om aan direct marketing te doen en dit via onze nieuwsbrieven. Vanuit PIM willen we jou informeren omtrent mogelijke inspiratiesessies, opleidingen, projecten en andere activiteiten waarin je interesse kan hebben. Met jouw uitdrukkelijke toestemming bezorgen we jou deze informatie. Je kan je toestemming op elk moment intrekken, even gemakkelijk als je ze gegeven hebt.
 3. PIM moet als bedrijf kunnen functioneren. Dat wordt ‘gerechtvaardigd belang’ genoemd. Hierbij letten we erop dat de impact op jouw privacy zo beperkt mogelijk blijft en dat in elke geval het evenwicht tussen de gerechtvaardigde belangen van PIM en de eventuele impact daarvan op je privacy niet wordt vestoord.

Rechten omtrent persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens. Zo kan je ons ook vragen om onjuiste gegevens te verbeteren of om jouw persoonsgegevens te wissen. Je hebt het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens die je zelf aan PIM hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet hierop een aantal beperkingen, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens. Ben je het niet eens met de manier waarop PIM bepaalde persoonsgegevens verwerkt in kader van direct marketing of op basis van gerechtvaardigd belang, dan kan je je daartegen verzetten (bezwaar uiten), je toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken of de verwerking ervan beperken tot bepaalde doeleinden.

Al deze rechten kan je eenvoudig uitoefenen door een e-mail te sturen naar pim@partnersinmarketing.eu.

PIM gebruikt jouw persoonsgegevens niet eeuwig

PIM gebruikt jouw persoonsgegevens enkel in het geval dat PIM daarvoor een duidelijk doel heeft. Als PIM geen doel meer heeft om jouw persoonsgegevens te bewaren, worden deze verwijderd.

Door akkoord te gaan met deze privacy policy ben je akkoord dat jouw persoonsgegevens gedurende een periode van tien jaar worden bijgehouden met als doel het informeren en linken leggen binnen het uitgebreide netwerk van PIM. Indien gewenst kan je jouw toestemming hiervoor ten alle tijde intrekken.

Gebruik van cookies

We gebruiken cookies (Google Analytics) op onze website om informatie op te slaan zoals via welke webpagina’s je onze website bereikt.

Veiligheid

PIM neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden.

PIM ziet erop toe dat er strikte regels worden gevolgd en dat de betrokken verwerkers:

 • alleen over de gegevens beschikken die ze nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren
 • zich tegenover PIM hebben verplicht om die gegevens veilig en vertrouwelijk te verwerken en enkel te gebruiken voor de uitvoering van hun opdrachten.

PIM gaat niet in op vragen van vreemde derde partijen

De verzamelde persoonsgegevens worden enkel voor intern gebruik geraadpleegd en enkel gedeeld met de partijen die onze initiatieven ondersteunen. Omdat PIM verplicht is de privacywetgeving na te leven, kan PIM enkel antwoorden op vragen van derden omtrent jouw persoonsgegevens als die gebaseerd zijn op (i) een wettelijke bepaling of wettig belang, of (ii) met de toestemming van de betrokkenen.

Als je denkt dat onze website niet overeenstemt met onze privacy policy zoals hier beschreven, contacteer ons dan via pim@partnersinmarketing.eu.