Mixed Use

Functiemenging is actueler dan ooit. Na een periode van scheiding tussen wonen, werken, winkelen en vrije tijd lijkt nu het combineren van functies de ideale oplossing voor tal van stedelijke problemen. Zo verbetert het de levendigheid, biedt het oplossingen voor het afremmen van de mobiliteit en kan het leiden tot een intensief gebruik van de ruimte (Bureau Stedelijke Planning).

De komende decennia zullen stedelijke gebieden met veel functiemenging de motoren zijn voor werkgelegenheid en investeringen in vastgoed in Nederland (ASRE).