Business Parks

Veel kantoorruimten bevinden zich op bedrijventerreinen die doorgaans ideaal gelegen en vlot bereikbaar zijn.

In Nederland liggen er 4.243 business parks, goed voor een totale oppervlakte van 86.336 ha (IBIS & CBS).

De oppervlakte van bedrijventerreinen in Nederland is tussen 1996 en 2012 met 40% toegenomen van 59.980 ha naar 84.081 ha. In 2015 is dit nog verder toegenomen met 2,7% (CBS). Deze driejaarlijkse cijfers zijn voor het jaar 2018 voorlopig nog niet beschikbaar.

De industrie ontwikkelt zich positief, vooral waar deze onderdeel is van topsectoren zoals high tech, life sciences & health en agri & food. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich versterkt voortzet. Dit vraagt om hoogwaardige bedrijfsruimten en bedrijventerreinen (Bureau Stedelijke Planning).

Circa 30% van de bedrijventerreinen in Nederland is verouderd. Het huidige beleid van de Nederlandse overheid is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de terreinen en de levensduur te verlengen door middel van herstructurering.

business park