Het Havenhuis: een nieuw thuis voor een wereldhaven